Vastgoedmanagement

Verstandig vastgoedmanagement start met het verkrijgen van goed inzicht in de huidige toestand van een gebouw. Deze 'inventarisatie' zorgt ervoor dat de benodigde informatie wordt verzameld in het gebouwdossier.

Gebouwdossier

Het gebouwdossier biedt inzicht in de actuele situatie van het object. Deze gegevens kunnen toegankelijk worden gemaakt voor eigenaars, beheerders en gebruikers om operationele processen te ondersteunen. Veel voorkomende onderdelen van een gebouwdossier zijn:

  • Revisietekeningen
  • Energielabel
  • Ruimte- en afwerkstaten
  • Conditiemeting
  • NEN 2580 meetstaten

Van gebouwdossier naar advies

Het gebouwdossier vormt de onderlegger van een plan om de kwaliteiten van het vastgoed ook in de toekomst te kunnen borgen. Deze adviezen richten zich daarom meer op het strategisch aspect van vastgoedmanagement. Hierbij valt te denken aan:

  • Meerjarenonderhoudsplannen
  • Energieadvies
  • Renovatieadvies

Meer informatie

Neem contact op met Wouter van den Acker (015-2853090)