Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Het is gebruikelijk om voor gebouwen een meerjarenbeheerplan op te stellen. Het beheerplan heeft tot doel de gebouwprestaties gedurende de gebruiksperiode van het pand in stand te houden.

Regelmatig onderhoud is niet alleen nodig om gebouwen in vorm te houden, het bespaart op de langere termijn ook kosten. Een Meerjarenonderhoudsplan, ook wel MJOP genoemd, is een middel om structuur te brengen in het onderhoud. Hierin wordt bekeken welk onderdeel met welke cyclus en met welk budget onderhouden dient worden om de technische kwaliteit te kunnen garanderen

Het opstellen van de MJOP begint met een conditiemeting om de huidige toestand van het gebouw/complex in kaart te brengen.

MJOP en het energielabel

Door de huidige status van het energielabel in de woningbouw is het voor corporaties interessant om energetische maatregelen te verwerken in de MJOP. Op het moment dat planmatig onderhoud wordt uitgevoerd betekent dit tevens een verbetering van het energielabel. Hierbij kan worden gedacht aan het aanbrengen van dakisolatie op het moment dat dakbedekking vervangen moet worden.

VvE en MJOP

Sinds 2005 geldt een nieuwe wet voor eigenaren van appartementen. Verenigingen van Eigenaren (VvE's) zijn verplicht een reservefonds te vormen voor groot onderhoud van de gemeenschappelijke delen van een complex. Een MJOP is een goed uitgangspunt om de omvang van een dergelijk fonds te bepalen, ook als de appartementen net zijn opgeleverd.

Beheer MJOP

Het belang van een goede planning is om deze te kunnen beheren. Dat blijkt zeker ook voor onderhoud zo te gelden. Omdat de meeste softwarepakketten voor het maken van een MJOP niet de gewenste flexibiliteit hadden die onze opdrachgevers wensten, heeft we een eigen systeem ontwikkeld in Excel. Hierdoor is het voor onze opdrachtgevers mogelijk om te schuiven in de planning op basis van de ervarignen in de jaren erna. Interesse in de mogelijkheden, we geven graag een vrijlbijvende demonstratie.

Meer informatie

Neem contact op met Wouter van den Acker (015-2853090)