Bouwplantoetsing

In Nederland is voor bouwen of verbouwen toestemming van de overheid nodig. Hiervoor wordt het project bij de gemeente getoetst aan bestemmingsplan, welstandseisen en bouwbesluit.
PKW toets al haar eigen bouwplannen, maar kan ook uw plannen toetsen, vanaf initiatief tot oplevering. Dit doen we volgens de BRL 5019.

De volgende berekeningen/ toetsen, benodigd voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een woning of utiliteitsgebouw, kunnen we uitvoeren:

• Energieprestatiecoefficient (EPC/ EPG);
• Daglicht;
• Luchtverversing, ventilatie- en spuivoorziening;
• Geluidswering;
• Gebieden, ruimten en afmetingen;
• Brandveiligheid;
• Politiekeurmerk;
• Woonkeur;
• Toegankelijkheid;

Meer informatie

Neem contact op met Tessa van Reeven (015-2853090)