Bouwkundige inventarisatie

Een goede inventarisatie vormt de basis voor verschillende adviestrajecten. Het uiteindelijke doel bepaald de omvang van de inventarisatie.

Voorbeelden van inventarisaties die wij uitvoeren:

  • Bepaling hoeveelheden op elementniveau voor meerjarenonderhoudsplannen (MJOP)
  • Warme opnames voor renovaties
  • Plattegronden, ruimtestaten met ruimtenummers
  • Haalbaarheidsonderzoeken voor renovaties, transformatie
  • Bouwtechnische kwaliteit woningen en gebouwen
  • Onderzoeken bouwfysische problemen woningen en gebouwen

De inventarisaties worden als maatwerkproduct aangeleverd met de informatie waar onze opdrachtgevers mee verder kunnen.

Meer informatie

Neem contact op met Tessa van Reeven (015-2853090)