Projectmanagement crematorium Yarden

Programma van Eisen

In opdracht van Yarden hebben we op basis van een pilot een algemeen PvE opgesteld dat als leidraad dient voor toekomstige projecten. Het PvE heeft een zodanige structuur dat ieder gebouw van Yarden ontworpen kan worden met uniforme functionele, materiaaltechnische uitgangspunten. Dit geldt zowel voor de nieuwbouw als ook voor de renovatie projecten.

Het Programma van Eisen wordt bij elk project getoetst en geactualiseerd.

Opdrachtgever: 
Yarden
Locatie: 
Nederland
Jaar: 
2014