STEP subsidie

Woningcorporaties en andere eigenaar-verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens kunnen vanaf 1 juli 2014 een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector (STEP). Met de subsidie, die voortkomt uit het Nationale Energieakkoord, stimuleert de overheid energiebesparende maatregelen in bestaande woningen met een gereguleerde huur. Er is in totaal 400 miljoen euro beschikbaar. Woningcorporaties kunnen de subsidie aanvragen in de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017. Aan de aanvraag is een aantal voorwaarden verbonden.

Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het aanvragen van de STEP subsidie. Door ons in een vroeg stadium te betrekken, kunnen wij kijken of voldaan wordt aan de eisen voor subsidie en de te nemen maatregelen optimaliseren. Tevens verzorgen we de bepaling van de Energie-Index vooraf en na het nemen van de maatregelen.

overzicht STEP

Meer informatie

Neem contact op met Wouter van den Acker (015-2853090)