Quickscan

Een Quickscan is een snelle vorm van energieadvies gericht op oriënteren, inventariseren en informeren over mogelijkheden tot energiebesparing. Het kernwoord waar wij hierbij aan denken is 'praktisch'. Wij leveren quickscans in verschillende vormen voor verschillende opdrachtgevers zoals:

  • Gemeentes
  • Woningcorporaties
  • Vastgoedbeheerders

Gemeentes

Onze energiecoach maakt quickscans voor wijken of stadsdelen in opdracht van gemeentes. Hierbij krijgen eigenaars en/of huurders van woningen of bedrijven praktische informatie over mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te nemen. Hierbij wordt een snelle inventarisatie van het gebouw en de installaties gemaakt en onderzocht waar zich de grote kansen en mogelijkheden voor doen. De vorm bestaat meestal uit een rondgang op locatie met een zogenaamd 'keukentafelgesprek'. Naderhand wordt een beknopte samenvatting gestuurd zodat de eiganaar of huurder een stap verder kan zetten in de weg naar verduurzaming.

Woningcorporaties

Voor woningcorporaties maken we quickscans om snel te onderzoeken welke maatregelpakketten er mogelijk zijn om een bepaalde groene ambitie voor een bestaand woningcomplex te realiseren. Deze groene ambitie wordt meestal uitgedrukt in een streef- energielabel. De resultaten van de quickscan bestaan uit een overzicht van de maatregelen en de bijbehorende investeringskosten én de effecten op de Energie Index van de afzonderlijke woningen in het complex.

Meer informatie

Neem contact op met Wouter van den Acker (015-2853090)