EPG (EPC volgens NEN 7120)

De eisen voor energiezuinigheid van nieuwbouwprojecten zijn vastgelegd in het bouwbesluit. De energiezuinigheid wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt ofwel EPC, waarvoor per type gebruksfunctie een maximaal toelaatbare waarde is gesteld. De EPC dient te worden bepaald volgens de NEN 7120.

EPC woningbouw

De EPC van nieuwbouwwoningen mag sinds 1 januari 2015 niet hoger zijn dan 0,4. Met conventionele oplossingen (isolatie en hr107 ketel) kan niet zonder meer worden voldaan aan deze eis. PV-panelen als 'oplossing' is volgens ons een gemiste kans. Een integrale ontwerpaanpak waarin rekening wordt gehouden met oriëntatie, isolatie, ventilatie en duurzame opwekkingsmogelijkheden zorgt voor meer wooncomfort en een efficienter eindresultaat.

Wij berekenen de EPC en kunnen advies geven tijdens het ontwerpproces om een optimaal duurzame oplossing te garanderen.

EPC Utiliteitsbouw

De EPC-eisen voor utiliteitsgebouwen is afhankelijk van de gebruiksfunctie(s) van het gebouw.

We adviseren over keuzes in isolatiewaardes, ventilatiesysteem en installaties, waardoor gegarandeerd wordt dat het project aan de eisen voldoet.

Meer informatie

Neem contact op met Tessa van Reeven (015-2853090)