Energielabels

De Energy Performance of Buildings (EPDB) is de Europese richtlijn die aangeeft dat elk gebouw dat verkocht of verhuurd wordt in bezit moet zijn van een energieprestatiecertificaat. Wij zijn sinds 2008 gecertificeerd volgens de BRL9500 (01 t/m 04) voor het afgeven van energie-indexen voor woningen en energielabels voor utiliteitsgebouwen. Met ons eigen kwaliteitssysteem volgens deze BRL 9500 kunnen we een hoge kwaliteit van de energielabels garanderen en hebben dan ook al zo'n 25.000 labels geregistreerd.

Woningbouw (Energie Index)

Zie voor woningbouw het onderdeel Energie-Index.

Utiliteitsbouw

Sinds 1 januari 2015 controleert de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of er bij mutatie van vastgoed (oplevering, verkoop of verhuur) een energielabel aanwezig is. Op een energielabel staan standaard energiebesparende maatregelen vermeld, zonder dat daarbij rekening is gehouden met de toepasbaarheid in het betreffende gebouw.

Wij leveren energielabels voor utiliteitsgebouwen optioneel met een quickscan die wél rekening houdt met het gebouw, waardoor de mogelijkheden en gevolgen van energiebesparende maatregelen voor uw vastgoed helder in kaart gebracht worden. We berekenen de financiële gevolgen van de maatregelen met een door onszelf ontwikkelde rekentool al dan niet gekoppeld aan een (bestaand) meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Meer informatie

Neem contact op met Wouter van den Acker (015-2853090)