Energielabel (EPA-U)

PKW is sinds 2008 gecertificeerd volgens de BRL9500-03 en BRL 9500-04 voor het afgeven van energielabels en energieadviezen voor utiliteitsgebouwen.

Utiliteitsbouw

Utiliteitsgebouwen (of gebouwgedeelten) die muteren (oplevering, verkoop of verhuur) moeten voorzien zijn van een energielabel. Het betreft utiliteitsgebouwen met de volgende gebruiksfuncties:

 • kantoor
 • gezondheidszorg (klinisch en niet-klinisch)
 • bijeenkomst
 • onderwijs
 • sport (verwarmd en matig verwarmd)
 • logies
 • cel- en winkelfunctie

Sinds 1 januari 2015 controleert de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of er bij de mutatie van het vastgoedobject een energielabel aanwezig is. Bij geconsteerde afwezigheid kan een bestuurlijke boete worden opgelegd oplopend tot € 25.250,-.

Uitzonderingen op de bovenstaande verplichting zijn:

 • Monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m2
 • een gebouw dat in gebruik is voor erediensten en/of religieuze activiteiten (kerk en/of moskee)
 • een gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt
 • een tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar
 • een gebouw waar geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (trekkershut of gite)

Quickscan of energieadvies

Op een energielabel staan standaard energiebesparende maatregelen vermeld, zonder dat daarbij rekening is gehouden met de toepasbaarheid in het betreffende gebouw. Wij leveren energielabels voor utiliteitsgebouwen, optioneel met een quickscan die wél rekening houdt met het gebouw, waardoor de mogelijkheden en gevolgen van energiebesparende maatregelen voor uw vastgoed helder in kaart gebracht worden. We berekenen de financiële gevolgen van de maatregelen met een door ons ontwikkelde rekentool die we kunnen koppelen aan een (bestaand) meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Op basis van scenario analyses onderzoeken we wat voor uw organisatie de beste stappen zijn om te verduurzamen.

Meer informatie

Neem contact op met Wouter van den Acker (015-2853090)