Energieadvies

Energieadvies is een breed begrip. In de gebouwde omgeving wordt hiermee meestal verwezen naar het onderzoek wat de mogelijkheden zijn om een vastgoedobject energetisch gezien beter te laten presteren. Verschillende type opdrachtgevers of gebouweigenaren hebben echter verschillende adviesbehoeften. Wij onderscheiden de volgende type advies gericht op energiebesparing voor gebouwen:

Wij denken mee vanaf de initiatieffase en kunnen het traject begeleiden tot en met de uitvoering en nazorg. Dit doen we voor verschillende opdrachtgevers, zoals:

  • Gemeentes
  • Woningcorporaties
  • Scholen
  • Bedrijven
  • VvE's

In ons advies staan het gebouw en haar gebruiker(s) centraal, waardoor het altijd 'maatwerk' betreft. Op basis van de technische mogelijkheden van het gebouw rekenen we verschillende maatregelen door. Het resultaat is een duidelijke rapportage met energetische en financiele consequenties.

Meer informatie

Neem contact op met Wouter van den Acker (015-2853090)