Energieadvies

Wij ondersteunen vastgoedeigenaren bij het nemen van energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen. Wij denken mee vanaf de initiatieffase en kunnen het traject begeleiden tot en met de uitvoering en nazorg. Dit doen we voor verschillende opdrachtgevers, zoals:

  • Gemeentes
  • Woningcorporaties
  • Beheerders
  • Bedrijven
  • VvE's

In ons advies staan het gebouw en haar gebruiker(s) centraal, waardoor het altijd maatwerk betreft. Op basis van de technische mogelijkheden van het gebouw rekenen we verschillende maatregelen door. Het resultaat is een duidelijke rapportage met energiebesparingen, CO2 reductie en eventueel koppeling met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

BRL9500

Onze BRL 9500 certificering zorgt ervoor dat we energiebeleid kunnen vertalen in meetbare stappen naar een groene vastgoedvoorraad.

Meer informatie

Neem contact op met Wouter van den Acker (015-2853090)