Energie-Index

Sinds 1 januari 2015 geldt voor woningen de vernieuwde methodiek 'het Nader Voorschrift' (volgens ISSO 82.1), waarbij niet meer gesproken wordt van een energielabel maar van de Energie-Index (EI). Deze methodiek is gebaseerd op ongeveer 150 kenmerken van de woning en is bedoeld voor professionele woningeigenaren. Wij zijn sinds 2008 gecertificeerd en hebben ondertussen ongeveer 25.000 woningen afgemeld. Onze opdrachtgevers zijn:

  • Woningcorporaties
  • Groot eigenaren/verhuurders
  • VvE's

Voor particuliere woningeigenaren bestaat de keuze tussen een vereenvoudigd energielabel of de Energie-Index. Het (vereenvoudigd) energielabel wordt opgesteld op basis van 10 kenmerken van de woning, waarbij een automatisch gegenereerd voorlopig energielabel in een webtool kan worden omgezet in een definitief energielabel. Het vereenvoudigd energielabel voor particulieren is via deze website aan te vragen.

Woningcorporaties

Voor (sociale) huurwoningen wordt het aantal huurpunten (WWS) mede bepaald door de Energie-Index, zodat het voor corporaties voor de hand ligt om hun woningvoorraad in kaart te brengen volgens het Nader Voorschrift. Daarnaast biedt de methodiek een uitgebreide mogelijkheid om woningen door te rekenen. Hierbij kan worden gestuurd op zowel energetische als financiele aspecten. Wij ondersteunen corporaties hierin met o.a.:

  • Energielabelbeheer
  • Analyses woningvoorraad
  • Impactanalyse Nader Voorschrift
  • Renovatieadvies (eventueel i.c.m. STEP-subsidie)
  • Ontwikkeling energiebeleid

Meer informatie

Neem contact op met Wouter van den Acker (015-2853090)

dashboard energie index