subsidieadvies

Dit zijn subsidies voor VvE’s

De Subsidie energiebesparing eigen huis is er ook voor Vereniging van Eigenaren, wat betekent dat ook VvE's subsidie krijgen als ze minimaal twee energiebesparende maatregelen gaan uitvoeren. De subsidie dient voor het uitvoeren van de maatregelen te zijn aangevraagd.

Naast de subsidie op de maatregelen kan de VvE ook subsidie krijgen op het energieadvies wat ten grondslag heeft gelegen aan de keuze voor de energiebesparende maatregelen. Zo'n energieadvies geeft inzicht in de energiebesparing, kosten en terugverdientijden van verschillende maatregelen. Omdat het door een gecertificeerd bureau gemaakt moet worden, kan de VvE ervanuitgaan dat de voorgestelde energiebesparende maatregelen specifiek voor de VvE zijn doorgerekend.

Er is nog extra subsidie aan te vragen indien naast het energieadvies ook een MJOP is gemaakt (meerjaren onderhoudsplanning). Door de energetische maatregelen af te stemmen op het onderhoud, wordt het voor de VvE inzichtelijk wanneer welke maatregel het beste uitgevoerd kan worden. Bijvoorbeeld: het (extra) isoleren van het dak als de dakbedekking vervangen moet worden. Dit geeft de VvE de mogelijkheid om stapsgewijs de woningen te verduurzamen. Met wel de kanttekening dat de subsidie, ook voor het advies, alleen aangevraagd kan worden als er minimaal twee maatregelen tegelijk uitgevoerd gaan worden.

Voor meer informatie of een offerte voor energieadvies, eventueel in combinatie met een MJOP, kunt u met Wouter van den Acker (015-2853090) contact opnemen.

Bron: www.rvo.nl