protocol corona

Onze werkzaamheden gaan door, maar wel met maatregelen

Met COVID-19 ziet het leven er opeens een stuk anders uit dan een paar maanden terug. Zo ook bij PKW. Van een gezellig gevuld kantoor naar een kantoor dat een stuk leger is. Ook wij proberen er namelijk alles aan te doen om onze gezondheid, en die van de mensen om ons heen, te beschermen. Dit betekent dat we ons houden aan het advies van het RIVM door zoveel mogelijk thuis te werken en maatregelen te treffen wanneer wij op pad gaan.
Lees meer

Pak kleine maatregelen aan met de RRE!

De Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) is een uitkering aan gemeenten zodat zij huiseigenaren kunnen stimuleren kleine maatregelen in huis uit te voeren en op deze manier te verduurzamen. Maar wat wordt verstaan onder kleine maatregelen, hoeveel geld wordt er beschikbaar gesteld en wat is het doel van deze regeling? Wij zochten het uit.
Lees meer

Verbouwen? Hou dan rekening met deze wet

Sinds 1 januari 2017 vervangt de Wet natuurbescherming de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. Deze wet kan een grote invloed hebben op de planning van een verbouwing of nieuwbouwproject.
Lees meer

10 jaar en 50.000 energielabels verder

Tien jaar geleden certificeerde PKW zich als één van de eerste volgens de BRL9500 voor het afgeven van energie-indexen voor woningen en later ook voor energielabels voor utiliteitsgebouwen. Nu, ruim 10 jaar later, hebben wij veel energielabels geactualiseerd en zien wij grote verschillen. Maar wat zijn deze verschillen en hoe kunnen deze zo groot zijn?
Lees meer

Subsidie MDOP Den Haag ook in 2020

Goed nieuws voor kleine VvE’s in Den Haag. De subsidieregeling Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan Den Haag 2019 is namelijk verlengd tot 31 december 2020.
Lees meer

Kom met deze tips de winter door

Door de jaren heen hebben wij veel advies over verduurzaming gegeven. Wat zijn de wensen en mogelijkheden voor een bepaald gebouw en wat leveren deze maatregelen op?
Lees meer

Dit is het nut van een blowerdoorproef

Wanneer zich lekken in een complex bevinden, gaat er veel warmte en energie verloren. Het is dan ook belangrijk dat een gebouw of woning zo luchtdicht mogelijk is. Maar hoe kunnen lekken opgespoord worden?
Lees meer

Verduurzamen? Maak gebruik van de SEEH!

Om woningeigenaren van bestaande woningen te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen is vanaf 2 september 2019 de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer opengesteld.
Lees meer

Bouw Yardenhuis Zevenberg afgerond

De bouw van het Yardenhuis Zevenberg is afgerond. Op een kleine afstand van Yardenhuis Zevenberg liggen hoogtes die zijn ontstaan in de bronstijd. Het zijn grafheuvels of tumuli, waarin de prehistorische mens zijn overledenen begroef of na verbranding de asurnen bijzette. De naam van het crematorium herinnert aan deze grafheuvels, waarvan er tot in onze tijd nog zeven zichtbaar zijn.
Lees meer

Sloop uitvaartcentrum Den Haag gestart

De sloop van het oude uitvaartcentrumen crematorium op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen is begonnen.
Lees meer

Dit zijn subsidies voor VvE’s

De Subsidie energiebesparing eigen huis is er ook voor Vereniging van Eigenaren, wat betekent dat ook VvE's subsidie krijgen als ze minimaal twee energiebesparende maatregelen gaan uitvoeren. De subsidie dient voor het uitvoeren van de maatregelen te zijn aangevraagd.
Lees meer

Bouw 9 CPO woningen Schipluiden vordert

De bouw van de 9 CPO woningen in Schipluiden vordert. Alle casco's staan en de woningen zijn bijna allemaal wind en waterdicht. De kozijnen zijn geplaatst en de metselaars zijn bezig. Op het dak is het systeem voor de PV panelen gemonteerd. Later kunnen hier de PV panelen op gemonteerd worden, waardoor deze volledig geintergreerd zijn in het dak.
Lees meer

PKW geeft trainingen Energiemanagement

In opdracht van WVS training geven we een 1-daagse cursus Energiemanagement. De training is speciaal ontwikkeld voor technisch gebouwbeheerders, property managers en projectleiders werkzaam bij gemeenten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen en vastgoedbeheerders en vormt onderdeel van een 7-daagse training van WVS.
Lees meer

Subsidie opwekken duurzame energie

Goed nieuws voor ondernemers en particulieren die energie uit duurzame bronnen willen gaan gebruiken. 1 januari 2016 is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geopend. Deze subsidie loopt tot en met 31 december 2020. Wij zijn u graag van dienst om uit te rekenen hoeveel deze maatregelen uw bedrijf of huishouden kunnen besparen.
Lees meer

Meer dan 25.000 woningen afgemeld

PKW is sinds 2008 BRL 9500 gecertificeerd om energielabels voor woningen en utiliteitsgebouwen te maken. In de afgelopen jaren hebben we meer dan 25.000 woningen afgemeld.
Lees meer

Eervolle vermelding Redevelopment com...

Onze inzending voor de ABN AMRO Redevelopment competitie heeft een eervolle vermelding gekregen. De ideeënprijsvraag is uitgeschreven door ABN AMRO Real Estate Finance en betreft de transformatie van een leegstaand kantoorgebouw te Amersfoort.
Lees meer