Certificering en Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen garanderen zijn we gecertificeerd voor de volgende onderdelen:

NL/EPBD procescertificaat

PKW is NL/EPBD gecertificeerd conform BRL 9500 voor het opstellen van energielabels Woningbouw (9500-01) en Utiliteitsbouw (9500-03).

KOMO procescertifcaat

PKW is KOMO gecertificeerd conform BRL 9500 voor het opstellen van EPA-maatwerkadviezen Woningbouw (9500-02) en Utiliteitsbouw (9500-04).

Oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581

PKW is certificaathouder van erkenningsregeling 'Oppervlakte meting NEN 2580' bij SKG-IKOB onder nummer SKGIKOB.011443.01.NL.