Renovatieadvies

Haalbaarheidstudies

Indien een vastgoed object niet meer voldoet aan de gebruikerseisen wordt deze gerenoveerd. Onder renovatie worden alle verbeteringen aan vastgoed verstaan die leiden tot verhoging van de kwaliteit. Door het aanbrengen van aanvullende voorzieningen kan een gebouw worden aangepast aan hedendaagse eisen. Op deze manier kan de levensduur van het gebouw flink worden verlengd.

In geval van transformatie of hergebruik is het plan van aanpak gericht op de nieuwe functie en het ontwerp hiervoor. In hoeverre kan bijvoorbeeld de constructie gehandhaaft blijven en welke mogelijkheden zijn er om aan de huidige eisen te voldoen.

Door een goede financiele onderbouwde haalbaarsheidstudie geven wij onze opdrachtgevers inzicht in de mogelijkheden van hun gebouwen.

Duurzaamheid & Energie

Bij elk project kijken wij naar de kansen die er zijn om het gebouw energiezuiniger te maken. Een belangrijk aspect om mee te nemen voor een toekomstbestendig gebouw. Hiervoor kunnen we gebruik maken van de bestaande, maar ook van de door ons zelf ontwikkelde instumenten om dit inzichtelijk te maken voor onze opdrachtgevers.

Meer informatie

Neem contact op met Tessa van Reeven (015-2853090)