Conditiemeting

Met een conditiemeting kan de actuele kwaliteit van de bouwkundige en installatietechnische toestand van een gebouw, de gebouwdelen of de elementen in kaart worden gebracht. Conditiemetingen kunnen worden uitgevoerd volgens de NEN 2767 methodiek. Hiermee kan een objectief beeld worden gekregen.

De NEN 2767 biedt een goede leidraad, maar soms kan het in de praktijk verstandig blijken om een flexibelere benadering te kiezen. Daarmee kan beter rekening gehouden worden met de wensen van de opdrachtgever in met name hoe de verkregen informatie gebruikt gaat worden.

Slechte conditiescores kunnen aanleiding zijn voor onderhoud. Op basis van de informatie kan een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en/of meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) worden opgesteld, zodat uw organisatie rekening kan houden met toekomstig verwachtte uitgaven.

Meer informatie

Neem contact op met Wouter van den Acker (015-2853090)