Splitsingstekeningen

Elk gebouw dat uit meer dan één eigendomsrecht bestaat, bijvoorbeeld een woongebouw met meerdere woningeigenaren en een centrale toegangshal, wordt kadastraal gesplitst. De gesplitste appartementsrechten vormen samen een Vereniging van Eigenaren (VvE).

Op een splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementsrechten en de gemeenschappelijke ruimten exact aangegeven.

De splitsingstekening vormt een onderdeel van de notariële splitsingsakte. De notaris dient deze splitsingsakte in bij het kadaster waar de splitsing wordt geregistreerd.

Wij kunnen de splitsingstekeningen verzorgen en indien gewenst de verhouding in oppervlakten van de afzonderlijke appartementsrechten binnen de VvE berekenen.

Meer informatie

Neem contact op met Erwin Scholten (015-2853090)