NEN 2580 meetcertificaat

De oppervlakte en inhoud van vastgoed spelen bij huur, koop of verkoop een belangrijke rol. De NEN 2580 biedt een objectieve methode voor het bepalen van deze waarden. In de NEN 2580 norm wordt onder andere onderscheid gemaakt in bruto vloeroppervlak (BVO), netto vloeroppervlak (NVO), gebruiksoppervlak (GO) en verhuurbaar oppervlak (VVO).

Meten volgens NEN 2580, rapportage volgens NTA 2581

PKW werkt volgens de NEN 2580 bij het bepalen van oppervlaktes van vastgoed. Dit kan gebeuren op basis van bestaande (digitale) plattegronden waaruit met behulp van tekensoftware de gevraagde gegevens gehaald worden.
Zijn er geen tekeningen beschikbaar, dan worden deze gemaakt door het inmeten van het pand met behulp van laserapparatuur. In beide gevallen wordt het resultaat vastgelegd in een overzichtelijk meetrapport dat voldoet aan de voorschriften van de NTA 2581.

In het geval dat een gebouw in delen wordt gebruikt of verhuurd, kan een verdeelstaat worden gemaakt om de oppervlakte per huurder of gebruiker te bepalen.

NEN 2580 voor Scholen

Voor scholen in het basis en voortgezet onderwijs heeft de Rijksoverheid minimale ruimtenormen per leerling vastgesteld in het 'Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO'.

Hoeveel ruimte er voor elke leerling is, verschilt per schoolsoort en leerjaar. Scholen kunnen door middel van een meetcertificaat van PKW aantonen aan dit uitvoeringsbesluit te voldoen.

Vereniging De Vierkante Meter

PKW is lid van vereniging De Vierkante Meter. De vereniging heeft als doel de eenduidigheid van metingen conform NEN 2580 te bevorderen en de kwaliteit van metingen en meetrapporten te verbeteren.

Erkenningsregeling oppervlaktebepaling conform NEN 2580 en NTA 2581

PKW is certificaathouder van erkenningsregeling 'Oppervlakte meting NEN 2580' bij SKG-IKOB onder nummer SKGIKOB.011443.01.NL.

Meer informatie

Neem contact op Wouter van den Acker (015-2853090)