Gebouwdossier

Voor organisaties met vastgoed in eigendom of beheer biedt het veel voordelen om met een digitaal gebouwdossier te werken. Wij leveren een op maat gemaakt systeem waarmee op elk moment inzicht kan worden verkregen in de gewenste, meest actuele informatie van het vastgoed. Ons uitgangspunt hierbij is dat het systeem eenvoudig te beheren is en dat elke gebruiker er eenvoudig bij kan.

Tekeningenbeheer begint bij het in kaart brengen van de actuele status van het gebouw waarbij de eventueel bestaande digitale tekeningen of archieftekeningen als uitgangspunt dienen. We controleren de tekeningen op locatie en verwerken de aangetroffen verschillen. Van sommige vastgoedobjecten zijn geen tekeningen (meer) beschikbaar. We meten dan de gebouwen op locatie in en maken tekeningen van de actuele situatie. Er zijn verschillende niveaus van uitwerking denkbaar. Samen met u bepalen we aan de hand van het doel van de tekeningen het detail- en materialisatieniveau. Het resultaat is een goede digitale bouwkundige tekening van het object.

Bouwkundige onderlegger

De tekening fungeert ook als bouwkundige onderlegger voor een grote verscheidenheid aan producten of gegevens.
Enkele voorbeelden:

  • Ruimtebeheer met ruimtestaten en ruimtenummers;
  • Meetstaten (NEN 2580) met bijbehorend meetcertificaat;
  • Ontruimingsplattegronden (NEN 1414) met blusmiddelen en vluchtroutes;
  • Tekeningen ten behoeve van de gebruiksmelding (Gebruiksbesluit);
  • Verhuur- of verkooptekeningen;
  • Afwerkstaten;
  • MJOP;
  • W/E installaties.

De wensen van uw organisatie voor wat betreft tekeningen en andere gegevens kunnen op deze manier eenvoudig worden gekoppeld aan de bouwkundige onderlegger.

Groeidocument

Door de opzet van het tekeningenbeheer systeem - met de bouwkundige tekening als basis - is het altijd mogelijk om in een later stadium producten of diensten toe te voegen. Op die manier kan het startbudget laag blijven en wordt uw organisatie de grootste garantie voor flexibiliteit geboden. Zo bent u altijd optimaal voorbereid op nieuwe situaties in de toekomst.

Revisie

Door de tekeningen regelmatig te reviseren, beschikt uw organisatie op elk gewenst moment over de meest actuele status van uw vastgoedobjecten. De revisie kan plaatsvinden op basis van verbouwingstekeningen, wijzigingsstaten geleverd door de verantwoordelijke uit uw organisatie, of een herinspectie op locatie. Al naar gelang wat voor type wijzigingen er hebben plaatsgevonden en op welke manier deze zijn geregistreerd.
De frequentie van reviseren is afhankelijk van de wensen van uw organisatie. Wij adviseren om minimaal één keer per jaar de bouwkundige onderlegger te controleren. Voor de gekoppelde producten is dit verschillend, afhankelijk van het doel van het product. Zo dienen vluchtplannen ten alle tijden actueel te zijn, maar de koppeling naar een MJOP is slechts eens in de paar jaar nodig.

Meer informatie

Neem contact op met Wouter van den Acker (015-2853090)