Projectmanagement crematorium Yarden

Programma van Eisen

Het Programma van Eisen (PvE) is de leidraad voor alle betrokken partijen, niet alleen voor de ontwerpers maar ook voor de organisatie van de opdrachtgever. Het kan worden gebruikt als contractstuk en is daarom zeer belangrijk. Voor het kunnen ontwerpen van een gebouw heeft een architect of installateur een PvE nodig. Het is daarom van belang dat een PVE er in de initiatieffase ligt. Dan worden ook de beslissingen genomen die bepalend zijn voor de kosten en kwaliteit van dat project. En het is tevens de fase waarin de opdrachtgever zijn ambities en doelstellingen vastlegt.

Niet iedere opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld een opdrachtgever die voor het eerst zijn eigen kantoorpand laat ontwikkelen, heeft een PvE. Wij ondersteunen deze en andere opdrachtgevers in het maken van een PvE waarbij we samen met de opdrachtgever invulling geven aan de functionele, technische en ruimtelijke eisen.

Meer informatie

Neem contact op met Tessa van Reeven (015-2853090)