woning particulier

Yarden Nieuw Eykenduinen

In opdracht van Yarden Vastgoed heeft PKW architecten een conceptontwerp gemaakt van een uitvaartcentrum met ceremoniegebouw op het terrein van het crematorium Nieuw Eykenduynen te Den Haag. De begraafplaats Nieuw Eykenduynen is een prachtige, groene locatie. Op het terrein staan momenteel drie gebouwen, waar van er twee gesloopt zullen worden. Het derde gebouw, gerealiseerd in 2008, betreft een kantoor en zal behouden blijven. De crematoriumfunctie op Nieuw Eykenduynen komt te vervallen. Het gebouw is ongeschikt voor hergebruik. De hoeve verkeert in een bouwkundig slechte staat, waardoor een eventuele renovatie te hoge kosten met zich mee zullen brengen. Beide gebouwen worden vervangen door twee nieuwe gebouwen met enerzijds een ceremoniefunctie en anderzijds een uitvaartfunctie met 24-uurs opbaarkamers. 

Opdrachtgever: 
Yarden
Locatie: 
Den Haag
Jaar: 
2017