woning particulier

ABN AMRO Redevelopment competitie

Het voorstel is om het gebouw aan de Uraniumweg te Amersfoort, met zijn gunstige ligging ten opzichte van Wageningen, ingeklemd tussen de A1 en de A28, te transformeren naar een testlocatie annex laboratorium ten behoeve van onderzoek naar de mogelijkheden van voedselproductie in grootstedelijke gebieden. Beoogd doel is het onderzoek naar de mogelijkheden van het geschikt maken van bestaand vastgoed voor grootschalige voedselproductie in stedelijke gebieden.

De universiteit van Wageningen blijft daarmee behoren tot de koplopers van het beschreven onderzoekterrein en het pand aan de Uraniumweg wordt op uitdagende wijze herbestemd. De omslag van kantoorpand tot onderzoeklocatie voor duurzame landbouw sluit aan bij de visie van NSI en ABN AMRO, waarin gesteld wordt dat er een belangrijke rol weggelegd is voor de vastgoedsector in de strijd tegen klimaatverandering en het voorkomen van onomkeerbare schade aan natuur en milieu. Verder zal de transformatie een positieve bijdrage hebben en katalyserende werking veroorzaken in de omgeving door vergelijkbare groene initiatieven aan te trekken naar het bedrijventerrein. Ook krijgt de overwegend grauwe bebouwing van het bedrijvenpark overdag een groen en aantrekkelijk gebouw en 's nachts een lichtpunt als baken.

Het kantoor, gebouwd in de jaren ‘70, is met zijn structuralistische opzet geschikt om ingrijpende transformaties te kunnen ondergaan zonder dat de constructie aangetast wordt. De vrij indeelbare en cirkelvormige plattegronden lenen zich voor het telen van groente en fruit. Om het initiatief onder de aandacht te brengen en de relevantie voor het bedrijventerrein te vergroten wordt de testlocatie gecombineerd met een winkel en restaurant. Boven in het gebouw bevinden zich een waterberging en de transformatoren voor de windturbines op het dak die het gebouw van energie moeten gaan voorzien. De huidige gevel wordt vervangen door een te openen en transparante vliesgevel met geïntegreerde zonwering zodat per verdieping, het klimaat optimaal beïnvloed kan worden.

 

Opdrachtgever: 
ABN AMRO RealEstate Finance
Locatie: 
Amersfoort
Jaar: 
2012