Energieadvies Utiliteit

Voor verschillende opdrachtgevers, zoals de gemeente Utrecht en Katwijk, hebben we voor de vastgoedportefeuille in kaart gebracht wat de optimale manier van realisatie van energiebesparing is. De basis hiervoor is een inventarisatie van de huidige situatie van de objecten in combinatie met een analyse van de gebruiker/huurder. Door de energiebesparende maatregelen die mogelijk zijn, eveneens te koppelen aan de MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) kan kapitaalvernieting voorkomen worden. Met een zelf ontwikkelde rekentool maken we het eenvoudiger om scenario's financieel door te rekenen en te wijzigen voor onze opdrachtgevers. Het energieadvies is hiermee niet statisch, maar kan makkelijk aangepast worden aan het beleid van iedere organisatie.

Opdrachtgever: 
Verschillende organisaties
Locatie: 
Nederland
Jaar: 
2016