Rapportage Netto Warmtevraag (EPV)

De Netto warmtevraag is een getal dat vertelt hoeveel energie er nodig is voor het verwarmen van de woning en wordt uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m2/jaar). Bij het bepalen van de Netto Warmtevraag wordt geen rekening gehouden met hoe de warmte wordt opgewekt en daarmee is het een goede indicatie van de energiezuinigheid van de thermische schil van de woning.

Om tot een rapportage Netto warmtevraag te komen controleren we of de woning is gebouwd zoals beschreven in de EPC-berekening. Het gaat hierbij om de correcte oppervlaktes, Rc-waardes en kierdichting. Aangetroffen afwijkingen verwerken we in een herberekening om zo te komen tot de definitieve Netto Warmtevraag.

De kierdichting van een woning wordt uitgedrukt in de Qv10 waarde. Om de in de EPC opgegeven Qv10 waarde te controleren maken we gebruik van een blowerdoorproef. In deze proef wordt de woning op over- en onderdruk gezet om te onderzoeken waar zich eventuele ongewenste luchtlekken bevinden en hoe groot deze zijn. Raak Energieadvies voert deze blowerdoorproeven voor ons uit.

Met een rapportage Netto Warmtevraag kunnen verhuurders van zeer energiezuinige woningen aantonen dat ze een Energie Prestatievergoeding (EPV) aan hun huurders mogen vragen.

Om in aanmerking te komen voor EPV mag de Netto Warmtevraag maximaal 50 kWh/m2/jaar zijn. Daarnaast dient de woning ook nog een aanzienlijke hoeveelheid elektriciteit op te wekken. Het gaat daarbij om de elektriciteit die benodigd is voor verwarming, tapwater, hulpenergie en een bundel voor het gebruikersgedeelte (koelkast, tv, wasmachine, etc.).