Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek is de meest uitgebreide vorm van energieadvies. Naast de energetische effecten van maatregelen en maatregelpakketten wordt ook financiering onderzocht. Het resultaat is een businesscase voor verduurzaming.

Onderzoek VvE's

Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is om de VvE inzicht te bieden welke mogelijkheden er zijn voor energiebesparing, zodat de leden een goed onderbouwd besluit kunnen nemen op de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek voor VvE's hebben we een dashboard ontwikkeld waarmee de financiele effecten van maatregelen en pakketten wordt onderzocht. VvE's kunnen gebruik maken van financiering van maatregelen met een energiebespaarlening van het NEF. In ons haalbaarheidsonderzoek tonen we de financiële gevolgen van de lening op de VvE bijdrage en maken we de netto effecten (de woonlasten) inzichtelijk voor de verschillende woningtypes.

Voor dit onderzoek is subsidie verkrijgbaar in de vorm van de Subsidie Energiebesparing eigen huis (SEEH), die loopt tot 31 december 2022. VvE's kunnen subsidie ontvangen op het energieadvies eventueel gecombineerd met procesbegeleiding of een MJOP. Een belangrijke voorwaarde is dat het energieadvies is opgesteld door een EPA-adviseur en dat het bedrijf is gecertificeerd volgens BRL-9500-02.

PKW is BRL 9500-02 gecertificeerd en onze adviseurs zijn gediplomeerd EPA-adviseur.

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de subsidieverstrekker RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/vve

Meer informatie

Neem contact op met Wouter van den Acker (015-2853090)