Energielabel (EPA-W)

Eigenaren van woningen die worden verkocht of verhuurd, zijn wettelijk verplicht om de woning van een geregistreerd energielabel te voorzien. Wij zijn sinds 2008 gecertificeerd om energielabels voor woningen af te mogen geven. Sinds 1 januari 2015 geldt voor woningen de vernieuwde methodiek 'het Nader Voorschrift' (volgens ISSO 82.1), waarbij niet meer gesproken wordt van een energielabel maar van de Energie-Index (EI). De methodiek is gebaseerd op ongeveer 150 kenmerken van de woning en is bedoeld voor professionele woningeigenaren. Sinds 2018 zijn energielabels weer gekoppeld aan de Energie-Index, zodat een afgemelde woning automatisch het energielabel krijgt behorend bij de Energie-Index klasse.

We hebben tot nu toe ongeveer 55.000 Energielabels/Energie-Indexen geregistreerd voor opdrachtgevers zoals:

  • Woningcorporaties
  • Groot eigenaren/verhuurders
  • VvE's

Woningcorporaties

Voor (sociale) huurwoningen wordt het aantal huurpunten (WWS) mede bepaald door de Energie-Index, zodat het voor corporaties voor de hand ligt om hun woningvoorraad in kaart te brengen volgens het Nader Voorschrift. Daarnaast biedt de methodiek een uitgebreide mogelijkheid om woningen door te rekenen. Hierbij kan worden gestuurd op zowel energetische als financiele aspecten. Wij ondersteunen corporaties hierin met o.a.:

  • Energielabelbeheer
  • Analyses woningvoorraad
  • Renovatieadvies met Energie-Index optimalisatie
  • Ontwikkeling energiebeleid
Dashboard EPA-W

Particulieren

PKW registreert geen energielabels voor particuliere woningeigenaren. Voor particuliere woningeigenaren is het (vereenvoudigd) energielabel in het leven geroepen dat wordt opgesteld op basis van 10 kenmerken van de woning. Hierbij kan een automatisch gegenereerd voorlopig energielabel in een webtool worden omgezet in een definitief energielabel. Het vereenvoudigd energielabel voor particulieren is via de website www.energielabelvoorwoningen.nl aan te vragen.

Meer informatie

Neem contact op met Wouter van den Acker (015-2853090)