Energielabel (EP-W)

Eigenaren van woningen die worden verkocht of verhuurd, zijn wettelijk verplicht om de woning van een geregistreerd energielabel te voorzien. PKW is gecertificeerd volgens de BRL 9500-W voor het afgeven van energieprestatie rapporten (energielabels) voor woningen en woongebouwen. We beschikken over de certificaten voor beide subdeelgebieden; de basisopname en de detailopname. De basisopname is volstaat voor de meeste bestaande woningen of woongebouwen. De detailopname is voor de indiening van een aanvraag omgevingsvergunning en de oplevering van een nieuwe woning of woongebouw.

We hebben vanaf 2008 ruim 75.000 energielabels geregistreerd voor opdrachtgevers zoals:

  • Woningcorporaties
  • Groot eigenaren/verhuurders
  • VvE's

Particulieren

PKW registreert geen energielabels voor particuliere woningeigenaren. Graag verwijzen wij u daarvoor naar een bureau waar wij mee samenwerken: Studio42

Woningcorporaties

Voor (sociale) huurwoningen wordt het aantal huurpunten (WWS) mede bepaald door de Energie-Index, zodat het voor corporaties voor de hand ligt om hun woningvoorraad in kaart te brengen volgens het Nader Voorschrift. Daarnaast biedt de methodiek een uitgebreide mogelijkheid om woningen door te rekenen. Hierbij kan worden gestuurd op zowel energetische als financiele aspecten. Wij ondersteunen corporaties hierin met o.a.:

  • Energielabelbeheer
  • Analyses woningvoorraad
  • Renovatieadvies met Energie-Index optimalisatie
  • Ontwikkeling energiebeleid
Dashboard EPA-W

Meer informatie

Neem contact op met Wouter van den Acker (015-2853090)