SEEH

Verduurzamen? Maak gebruik van de SEEH!

Om woningeigenaren van bestaande woningen te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen is vanaf 2 september 2019 de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer opengesteld. Het subsidiebudget bedraagt 84 miljoen euro tot en met 31 december 2020. Maar hoe weet u welke maatregelen u het beste kunt treffen en waar moet u aan voldoen om in aanmerking te komen voor de SEEH?

In 2050 moet de hoeveelheid CO2 die geproduceerd wordt door alle sectoren met minimaal tachtig procent dalen ten opzichte van de uitstoot in 1990. Dit betekent onder andere dat de uitstoot van CO2 van woningen en gebouwen fors omlaag moet gaan. Om dit te bereiken is een flinke investering vereist.

 

Waarom verduurzamen?

Een groot deel van de Nederlandse woningeigenaren is niet van plan om binnen nu en vijf jaar te kiezen voor het verduurzamen van de woning (Nibud, 2019). Woningeigenaren denken dat energiebesparende maatregelen in de toekomst goedkoper zullen worden en weten vaak niet welke financiële maatregelen vanuit de overheid getroffen kunnen worden. Toch loont het om te kiezen voor energiebesparende maatregelen. Deze maatregelen vragen een investering, maar dit is ook terug te zien op de maandelijkse rekening. Afhankelijk van welke maatregelen worden toegepast, kan het investeringsbedrag in een paar jaar tijd worden terugverdiend. Zo kunnen hoekwoningen al zo’n 700 euro per jaar besparen door het schuine dak te isoleren. Het isoleren van de spouwmuur van dit hoekhuis kan voor een besparing van zo’n 650 euro per jaar zorgen (bron: Milieu Centraal). Niet alleen worden kosten bespaard door het toepassen van energiebesparende maatregelen, ook wordt de woning comfortabeler.

 

Hoe werkt de SEEH?

Met de SEEH wordt het aantrekkelijker om voor energiebesparende maatregelen te kiezen, maar soms is het lastig om te bepalen welke maatregelen het beste getroffen kunnen worden en welke keuzes hierin gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld als het gaat om het soort isolatiemateriaal. Een adviseur kan dan helpen door te kijken wat de huidige situatie is, welke energiebesparende maatregelen getroffen kunnen worden en hoe dit het beste aangepakt kan worden. Indien dit gedaan wordt door een gecertificeerd bureau, middels een maatwerkrapport, biedt de SEEH een subsidiebedrag aan van 150 euro voor dit advies, mits vervolgens minimaal twee energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd.

Door minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen conform de voorwaarden van de SEEH uit te voeren, kan vanaf 2 september 2019 in aanmerking gekomen worden voor subsidie. Deze aanvraag kan ingediend worden na het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen. Hierbij mag de aanvrager niet al een eerdere keer SEEH hebben ontvangen en dient de aanvrager zowel eigenaar als bewoner te zijn. Per woning bedraagt de subsidie maximaal 10.000 euro. Wanneer het zeer energiezuinig pakket wordt uitgevoerd, bedraagt de subsidie maximaal 15.000 euro. Klik hier om meer te lezen over de voorwaarden.

 

Subsidie voor Vereniging van Eigenaren

Vereniging van Eigenaren (VvE) konden al gebruik maken van de SEEH. Deze regeling was voor VvE’s beschikbaar tot en met 31 december 2019, maar is nu verlengd tot 31 december 2022. Klik hier voor meer informatie over SEEH voor VvE’s.

Het budget voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen voor VvE’s is 12 miljoen euro. Tevens is er een budget van 2 miljoen euro beschikbaar voor meerjarenonderhoudsplan (MJOP), energieadvies en procesbegeleiding. Dit omdat het voor VvE’s wat ingewikkelder is. De woningeigenaren zijn namelijk gezamenlijk eigenaar van het gehele gebouw en moeten met elkaar afstemmen en beslissen hoe het verduurzamingstraject vormgegeven dient te worden.

Om tot een goede beslissing te kunnen komen is naast inzicht in de bouwkundige en installatietechnische situatie ook informatie over de juridische en de financiële situatie van de VvE van belang. Heeft de VvE een MJOP dat goed aansluit op de realiteit? Wordt er voldoende gespaard voor het onderhoud? Wie betaalt wat en wie bespaart wat?

De meeste VvE’s kunnen deze vragen niet zelf beantwoorden maar zoeken hier ondersteuning bij van een energieadviseur. PKW is gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van VvE’s in het traject van verduurzaming. Wij laten zien wat een maatregel kost en oplevert voor de VvE én voor de individuele woningeigenaren.

Met onze werkwijze wordt verduurzamen geen touwtrekken maar wordt uw energie op de beste manier ingezet!