MDOP Den Haag 2019

Subsidie MDOP Den Haag ook in 2020

Goed nieuws voor kleine VvE’s in Den Haag. De subsidieregeling Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan Den Haag 2019 is namelijk verlengd tot 31 december 2020.

 

Om VvE’s de kans te geven om te verduurzamen, zodat de klimaatdoelen behaald kunnen worden, stelt gemeente Den Haag een bedrag van €100.000,- beschikbaar. Het subsidie starttarief per VvE bedraagt €300,- aangevuld met €100,- per appartement. De subsidie zal nooit meer dan 75 procent van de werkelijke kosten bedragen. Alleen VvE’s met minder dan tien in Den Haag gelegen appartementen komen voor de subsidie in aanmerking.

Door het laten opstellen van een MDOP weten woningeigenaren precies waar zij aan toe zijn en wat hun te wachten staat. In het MDOP staat namelijk welk onderhoud de komende 15 jaar uitgevoerd zal moeten worden en wat de kosten hiervoor zijn. Eerst wordt de huidige situatie in kaart gebracht en vervolgens wordt een plan opgesteld waarin staat wat voor (herstel)werkzaamheden op welk moment uitgevoerd dienen te worden, zodat het complex in goede staat blijft. Een goede spaarpot is dan ook noodzakelijk. Om deze reden zijn VvE’s sinds 1 januari 2018 verplicht om een bedrag te reserveren voor het onderhoud en herstel.

 

Meer inzicht in het complex

Het laten opstellen van een MDOP is niet verplicht. Toch wordt het hebben van een MDOP aanbevolen. Een MDOP geeft namelijk veel inzicht, bijvoorbeeld over isolatiemogelijkheden, maar ook de minder zichtbare aspecten komen aan bod, zoals de riolering en installaties.

Een MDOP is dan ook een nuttig document dat de bewoners veel inzicht kan geven over de staat van het gebouw, de kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw te onderhouden én juist kosten die bespaard kunnen worden door de juiste keuzes te maken. Hierdoor wordt ook duidelijk hoeveel er per maand opzij gezet dient te worden om dit onderhoud te kunnen realiseren en kan achterstallig onderhoud voorkomen worden.

 

Woont u in een kleine VvE (maximaal 9 woningen) in Den Haag en heeft u nog geen MDOP? Neem dan contact met ons op.