Blowerdoorproef

Dit is het nut van een blowerdoorproef

Wanneer zich lekken in een complex bevinden, verliest men meer warmte en gaat er dus meer energie verloren. Het is dan ook belangrijk dat een gebouw of woning zo luchtdicht mogelijk is. Middels een blowerdoorporef kan men erachter komen hoe luchtdicht een gebouw of woning is, eventueel in combinatie met een rooktest of thermografisch onderzoek. Maar wat is een blowerdoorproef precies en wat is de meerwaarde hiervan?

Om zo min mogelijk warmte te verliezen is het belangrijk dat een gebouw of woning zoveel mogelijk luchtdicht is. Door kieren bij de deuren en ramen, aansluitingen van daken op wanden en kieren bij kozijnen kan er sprake zijn van luchtlekkages. Een blowerdoorproef laat zien waar deze lekken zich precies bevinden en kan uitgevoerd worden in combinatie met een rooktest of thermografisch onderzoek.

De ervaring leert dat het laten uitvoeren van een blowerdoorproef een zeer efficiënte methode is om erachter te komen hoe eenvoudig energie bespaard kan worden. Maar dit niet alleen, u leert de woning ook echt kennen.

 

De blowerdoorproef

Een blowerdoorproef wordt gedaan door het gebouw of de woning bloot te stellen aan een over- en onderdruk van 10 tot 100 Pa met behulp van een blower die in de deuropening wordt geplaatst. De deurventilator is volledig gekalibreerd en staat in verbinding met een computer. Ventilatieroosters worden gesloten en afzuigventielen worden dicht gezet. Voor deze proef is het niet nodig dat de woning leeg staat.

 

Blowerdoorproef

 

Aan de hand van de gemeten resultaten wordt het lekverlies bepaald, uitgedrukt in l/s. Op basis van het gebouw of woningoppervlak wordt Qv10 karakteristiek (l/sm2) bepaald. Deze kan vergeleken worden met de geldende richtlijnen. Tenslotte wordt het totale oppervlak van de lekkage in cm2 bepaald.

 

Lekken zichtbaar maken middels de rooktest

Als er sprake is van lekken, is het van belang deze op te sporen. Hiervoor zal de specialist de blower op overdruk zetten en vervolgens met een rookmachine langs de binnenkant van de gevel gaan. Waar de rook naar buiten verdwijnt, bevinden zich zwakke plekken. De rook is niet schadelijk en het is een makkelijke manier om de zwakke plekken snel zichtbaar te maken.

 

Rooktest

 

Door te achterhalen waar deze plekken zich bevinden kunnen aanpassingen gedaan worden om de woning luchtdichter te maken. De specialist die de test uitvoert geeft hier aanbevelingen voor. Het aanpakken van deze lekken zorgt voor meer wooncomfort en een lagere energierekening.

 

Het uitvoeren van thermografisch onderzoek

Ook kan ervoor gekozen worden om de lekken zichtbaar te maken met behulp van een warmtebeeldcamera. Een warmtebeeldcamera maakt warmte zichtbaar voor het menselijk oog, waardoor op een snelle manier bepaald kan worden waar de warmtelekken zich bevinden. Dit onderzoek biedt inzicht in de mate van isolatie, vocht en koudebruggen.

Belangrijk is dat dit onderzoek uitgevoerd wordt als de woning flink verwarmd is en het buiten koud is. Het onderzoek kan daarom niet in de zomer plaatsvinden. Ook het interpreteren van de kleuren vergt de nodige kennis, aangezien een ‘koude’ kleur niet altijd een lekkage hoeft te betekenen.

 

De extra meerwaarde van een blowerdoorproef

Niet altijd zijn kieren de boosdoener van tocht die bijvoorbeeld gevoeld wordt. Ventilatie speelt een steeds belangrijkere rol in woningen. Zeker bij een zeer kierdichte woning moet de ventilatie goed geregeld zijn om comfortklachten te voorkomen. Vaak klagen mensen over tocht. Er wordt dan vaak gekeken naar de isolatie, terwijl de kans groot is dat het probleem bij de ventilator ligt.

Bij een blowerdoorproef kan een het drukverschil in de woning gemeten worden van de zogenaamde nul-situatie: ventilatieroosters dicht, afzuigventielen nog open. Uit eigen projecten bleek, bij woningen met veel klachten over tocht, dat er een onderdruk was van -35 pascal bij de nul-situatie. Dit komt overeen met windkracht 3 (in de woning!). De afzuiging stond continu op maximaal.

Andere leerervaringen die zijn opgedaan, is dat de kierdichting van galerijflats, bijvoorbeeld uit de jaren 70, gebouwd in beton, makkelijk een qv10/m2 van 0,6 halen. Echter, bij woningen uit de jaren 80 is de kierdichting vaak slechter. Dit heeft onder andere met het materiaal van de wanden te maken. Zo is beton bijvoorbeeld dichter dan poriso. Aansluitingen op beton zijn eenvoudiger kierdicht te maken dan aansluitingen op gemetselde wanden.

Het goed kierdicht maken van kwalitatief goede bestaande kozijnen, de juiste ventilatieroosters op de juiste plekken en een goed afgestelde ventilator is vaak een veel efficiëntere manier van renoveren dan het vervangen van de kozijnen in dit voorbeeld voor galerijflats.

 

Dit is de meerwaarde van maatwerkadvies

Door de opgedane kennis bij de blowerdoorproef is het volgens onze visie verstandig om bij elk grootschalig renovatieonderzoek in de onderzoeksfase een blowerdoorproef uit te laten voeren. Niet alleen zal de blowerdoorproef inzicht geven in de huidige kierdichting, maar ook zal men de woning goed leren kennen waardoor een nog beter maatwerkadvies gegeven kan worden. PKW helpt u graag bij het coördineren van een blowerdoorproef en zal de conclusies van deze proef verwerken in een maatwerkadvies, waardoor u mogelijk meer kunt besparen en het wooncomfort wordt vergroot.