Energielabels

10 jaar en 50.000 energielabels verder

Tien jaar geleden certificeerde PKW zich als één van de eerste volgens de BRL9500 voor het afgeven van energie-indexen voor woningen en later ook voor energielabels voor utiliteitsgebouwen. In deze periode (2008) konden woningcorporaties ervoor kiezen om hun gehele bezit te laten voorzien van energielabels. Wij hebben dit toen voor twee woningcorporaties gedaan. Nu, ruim 10 jaar later, hebben wij alle energielabels geactualiseerd en zien wij grote verschillen. Maar wat zijn deze verschillen en hoe kunnen deze zo groot zijn?

Als we de huidige energielabels die we gemaakt hebben voor deze woningcorporaties vergelijken met de labels van tien jaar geleden, zien we een duidelijke vergroening, zie onderstaande grafiek.

 

Energielabels 2009 2019

 

Eén van de oorzaken voor deze grote verschillen is dat er inmiddels veel nieuwbouwprojecten zijn uitgevoerd, evenals renovaties. Maar niet alleen bij gerenoveerde woningen is een labelsprong te zien. Ook woningen waarbij geen enkele wijziging is aangebracht laten een labelsprong zien.

 

Wijziging in methodiek

Dat ook de woningen die niet gerenoveerd zijn één of meerdere labelsprongen hebben gemaakt, komt door de wijziging in rekenmethodiek die in 2015 plaatsvond. Deze wijziging staat bekend als ‘Het Nader Voorschrift' (NV). Het gevolg hiervan was dat de Energie Index (EI) op een andere wijze bepaald werd en dat er een verschuiving plaatsvond van de toekenning van de EI aan een energielabel klasse. De nieuwe EI van een woning kon niet meer vergeleken worden met de oude EI en door de wijziging in methodiek traden verschuivingen op.

 

Een verbetering van de informatievoorziening

Bij de nieuwe huurronde van 1 juli 2011 werd het energielabel een verplicht onderdeel voor het bepalen van WWS-punten. Dit puntensysteem helpt bij het vaststellen van de huurprijs van een woning. De bestaande punten voor de onderdelen verwarmingsinstallatie en warmte-isolatie kwamen hierbij te vervallen en werden vervangen door een waardering op basis van het energielabel. Hierdoor heeft het energielabel een hogere urgentie gekregen voor corporaties en werden er meer middelen voor vrijgemaakt. Dit heeft geleid tot een toename van de beschikbare informatie van de complexen waardoor er minder met forfaitaire waarden gerekend hoefde te worden. Dit zorgde niet alleen voor een verbetering van informatievoorziening, maar ook voor een verbetering van de Energie Index.

 

Het toepassen van kwaliteitsverklaringen

Tevens staan er tegenwoordig meer dan 1.000 verklaringen geregistreerd, waarvan een groot deel bestaat uit kwaliteitsverklaringen voor cv-ketels. Bij de invoer van een woning met een eigen cv-ketel mag de bijhorende verklaring gebruikt worden, waardoor het rendement, en daardoor de EI en het energielabel, sterk verbeterd. Woningen die vóór 2014 zijn afgemeld werden bijna niet voorzien van kwaliteitsverklaringen. Als diezelfde woningen nu worden afgemeld met een kwaliteitsverklaring, kan dit een aanzienlijke verbetering van de EI betekenen.

Heeft u interesse in een uitgebreider stuk over de resultaten van het onderzoek, stuur dan een mail naar info@pkw-delft.nl.

 

50.000 energielabels verder

Inmiddels zijn we tien jaar verder en maakt en beheert PKW voor meerdere woningcorporaties de energielabels. In deze tien jaar tijd hebben we totaal 50.000 woningen afgemeld waarin veel vergroening van de labels heeft plaatsgevonden. In 2020 zal de energieprestatie van een gebouw weer volgens een nieuwe methodiek bepaald worden, namelijk volgens de NTA 8800. Deze methodiek zal van toepassing zijn op bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Wij zijn benieuwd wat deze nieuwe methodiek met de labels gaat doen en kijken er naar uit om het 100.000ste energielabel af te melden!

Wilt u als woningcorporatie onze hulp inschakelen? Stuur dan een mail naar info@pkw-delft.nl of bel ons op 015-2853090.